មាតិកា
វីដេអូបច្ចេកទេស > ការដាំដុះដំណាំ
ចេញផ្សាយ ២៩ មករា ២០២១

បច្ចេកទេសដាំដំណាំត្រប់​

ចេញផ្សាយ ២៩ មករា ២០២១

បច្ចេកទសដាំដំណាំខាត់ណាផ្កា​

ចេញផ្សាយ ១៧ វិច្ឆិកា ២០២០

វិធីសាស្រ្តផលិតស្រូវពូជ​

ចេញផ្សាយ ២៩ កញ្ញា ២០២០

ការបណ្តុះផ្សិតចំបើង​ របស់កសិករស្រុកមោងឫស្សី​

រៀបចំ និងផលិតដោយ៖ ក្រុមការងារមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបង
ចេញផ្សាយ ២០ មីនា ២០១៩

បច្ចេកទេសដាំដំណាំត្រសក់ទ្រើង​

ចេញផ្សាយ ២០ មីនា ២០១៩

បច្ចេកទេសដាំដំណាំពោតផ្អែម​

ចេញផ្សាយ ២០ មីនា ២០១៩

ដំណាំម្រះ​

ចេញផ្សាយ ២០ មីនា ២០១៩

បច្ចេកទេសដាំដំណាំត្រប់​

ចេញផ្សាយ ២០ មីនា ២០១៩

បច្ចេកទេសដាំដំណាំសាលាដ​

ចេញផ្សាយ ២០ មីនា ២០១៩

បច្ចេកទេសដាំដំណាំសណ្តែកកួរ​

ចេញផ្សាយ ២០ មីនា ២០១៩

ផលិតកម្មដំណាំត្រសក់ផ្អែម​

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter